Thông tin về khóa học đào tạo ngắn hạn về giảm thiểu thiên tai sạt lở Đài Loan

Khóa học đào tạo ngắn hạn ở trường đại học quốc gia Đài Loan (NTU- trường ranking 14 ở châu Á và 66 trên thế giới theo US news) trong 2 tuần về chủ đề giảm thiểu thiên tai sạt lở do động đất và bão lớn. Sau khi viết đơn đăng ký tham gia với full financial aid, nếu được chọn tham dự thì sẽ được hỗ trợ tiền vé máy bay 2 chiều và chi phí ăn ở sinh hoạt khi ở Đài Loan. Chương trình này sẽ rất hữu ích cho bạn nào muốn tìm hiểu sâu về quản lý thiên tai (Risk Management) và địa kỹ thuật (Geotechnical Engineering).

Khóa học sẽ được tổ chức từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2019.
Trang web chính thức và thông báo sẽ sớm được trực tuyến.
Dưới đây là một số ngày quan trọng:
Đơn đăng ký đến hạn: ngày 31 tháng 8 năm 2019
Chấp nhận hồ sơ: ngày 10 tháng 9 năm 2019

* Đơn đăng ký ở file phía dưới.