[University of Tsukuba] Announcement of "Imagine the Future" Fair, October 28th - 29th, 2021

Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản ngày 28 và 29/10 tổ chức sự kiện có tên “IMAGINE THE FUTURE”. 
      
Đây là sự kiện duy nhất và lớn nhất trong năm dành cho các bạn sinh viên cũng như phụ huynh để giới thiệu về các chương trình đại học và sau đại học của trường. Các bạn tham khảo để tham gia chương trình nhé.

Chương trình sẽ tổ chức trên nền tảng Airmeet và được lựa chọn ngôn ngữ phù hợp (bằng tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng Việt).

Thông tin chi tiết: xem tại đây