Đại học Thủy lợi tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Giới thiệu về Đại học Thủy lợi

 

 

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Trong đó có 02 ngành thuộc Trung tâm Đào tạo Quốc tế:

1. Kỹ thuật xây dựng

- Chương trình tiên tiến đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh

- Mã tuyển sinh: TLA201

- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

- Chỉ tiêu: 60

2. Ngôn ngữ Anh

- Mã tuyển sinh: TLA203 

- Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D08

- Chỉ tiêu: 50

 

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng 

Hướng dẫn điền phiếu mẫu

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển học bạ

Hướng dẫn điền phiếu mẫu

 

Nguồn: http://ts.tlu.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-14580