Thông tin về 02 ngành thuộc Chương trình Tiên tiến

Hãy cùng tìm hiểu các thông tin về 02 ngành học của Chương trình tiên tiến: Kĩ thuật xây dựng và Kĩ thuật tài nguyên nước

Chương trình Tiên tiến ngành Kĩ thuật xây dựng - Hợp tác với ĐH Arkansas, Hoa Kỳ

 

Chương trình tiên tiến ngành Kĩ thuật tài nguyên nước - Hợp tác với ĐH Bang Colorado, Hoa Kỳ

 

Brochure 2 ngành: