Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ liên kết với ĐH TH Koln (CHLB Đức)

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ liên kết với Đại học Khoa học ứng dụng TH Koln (CHLB Đức).

1. Ngành Đào tạo:

- Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

- Quản lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên

2.  Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

3. Thời gian đào tạo: Đào tạo 2 năm theo hình thức tập trung 

Xem thông báo chí tiết

 

Nguồn: http://www.tlu.edu.vn/tuyen-sinh-dhtl/tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-lien-ket-voi-10731