Chương trình trao đổi học bổng và giáo dục nhằm mục đích phát triển cộng đồng ASEAN

Chương trình được mở vào năm học2018-2019.

Hạn nộp hồ sơ: 17-4-2018

Đối tượng đăng ký: Các tổ chức của Canada

Lưu ý: Chỉ các tổ chức của Canada có thể thay mặt ứng cử viên để nộp hồ sơ. Do vậy, họ có thể tự đưa ra thời hạn nhận tài liệu liên quan.

Mô tả: Chương trình trao đổi học bổng và giáo dục nhằm mục đích phát triển cộng đồng ASEAN (SEED) cung cấp cho sinh viên của các nước thành viên Tổ chức các quốc gia Đông Nam Á các cơ hội học tập trao đổi hoặc nghiên cứu ngắn hạn sau đại học ở các bậc cao đẳng, đại học và sau đại học.

Chi tiết xin mời xem tại đây:  

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng