THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA NĂM 2021

Căn cứ Thỏa thận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2016-2020 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục,Thanh niên và Thể thao Cam-pu-chia và Biên bản Thỏa thuận kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Cam-pu-chia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Cam-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2021 như sau:

Thông tin chi tiết: xem tại đây