Chương trình Mùa hè của Đại học Tohoku (TUJP & TUIP) Đã Mở Đơn Đăng Ký!

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký tham gia Chương trình Nhật Bản của Đại học Toh Tohoku (TUJP) và chương trình ngắn mới của chúng tôi "Immersion in Japan Program" (TUIP) vào mùa hè 2020.

Thông tin mới nhất có sẵn tại các trang web chính thức của trường.
TUJP: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tujp/
TUIP: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tuip/

Xin lưu ý thời gian đề cử và nộp đơn đăng kí khác nhau theo chương trình.
TUJP: ngày 16 tháng 12 năm 2019 đến ngày 28 tháng 2 năm 2020
TUIP: ngày 16 tháng 12 năm 2019 đến ngày 31 tháng 1 năm 2020

<Thủ tục giới thiệu và đơn đăng ký>

1. Điều phối viên nên đề cử sinh viên bằng cách nộp Mẫu Đề cử dưới đây.
Mẫu đề cử TUJP (Số lượng người được đề cử: Tối đa 2): https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/?p=25978
Mẫu đề cử TUIP (Số lượng người được đề cử: Không hạn chế): https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/?p=33044

2. Sau khi Mẫu Đề cử được gửi, điều phối viên nên chuyển tiếp liên kết của Mẫu Đơn cho các sinh viên được đề cử. Các sinh viên nên tự điền vào Đơn đăng ký và nộp cùng với các tài liệu cần thiết.
Mẫu đơn đăng ký TUJP: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/?p=25700
Mẫu đơn đăng ký TUIP: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/?p=33047

Ghi chú:
Đại học Tohoku chỉ chấp nhận đơn đăng ký của các sinh viên được giới thiệu bởi điều phối viên thuộc trường đại học của họ. Các đơn đăng kí từ những sinh viên không được đề cử sẽ không được chấp nhận.
Một đợt sàng lọc kỹ hơn có thể được tổ chức trong trường hợp chúng tôi nhận được một số lượng lớn các đơn đăng kí.