Đại học Malaya, Malaysia thông báo tiếp nhận hồ sơ sinh viên đăng ký học Học kỳ II, năm học 2017-2018

[SIE] Đại học Malaya, Malaysia, một trong các trường thành viên tham gia Chương trình trao đổi sinh viên Đông Nam Á (Asia International Mobility for Students-AIMS), gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký học Học kỳ II, năm học 2017-2018

Yêu cầu:

- GPA: từ 3,0 trở lên

- Tiếng Anh cho các môn học tại Faculty of Business & Accountancy and Faculty of Law: IELTS 6.0 / TOEFL ITP 550 trở lên

Hạn nộp hồ sơ online 30/10/2017 (11.55p.m.)

Nộp hồ sơ online tại đường link: http://e-inbound.um.edu.my/

hoặc tham khảo thông tin tại link: http://isc.um.edu.my/ 

Lớp trưởng các lớp Chương trình tiên tiến lập danh sách các bạn có nguyện vọng đi học trao đổi tại Đại học Malaya và nộp tại Phòng Quản lý Đào tạo Quốc tế, Phòng 109B1 trước ngày 20/10/2017.

Thông tin tham khảo thêm trong file đưới đây: