Thông báo Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2019

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Vòng tuyển chọn năm 2019 này không cấp học bổng tiến sĩ.

Một số thông tin cơ bản về học bổng như sau:

- Tiêu chí hợp lệ của ứng viên: ứng viên phải có bằng đại học chính quy; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn); không xin học bằng thạc sĩ thứ hai.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 1/2/2019 đến 30/4/2019

- Các ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến. Hồ sơ bản cứng sẽ không được chấp nhận

Thông tin chi tiết xem link: http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/