Chương trình Học bổng Sandwich tại Đại học Gifu, Nhật Bản

Như thường niên, Khoa sau Đại học về Khoa học Nông nghiệp của trường Đại học Gifu (UGSAS-GU) tiếp tục khởi động “Chương trình học bổng trao đổi trong 6 tháng" năm 2019 (tên Tiếng Anh là "UGSAS-GU 6-month Sandwich Program") nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển đào tạo, hỗ trợ cho các Thạc sỹ và Tiến sỹ đang học và làm trong hiệp hội 12 trường đại học IC-GU12, trong đó có Trường Đại học Thủy lợi có cơ hội được sang học tập và trao đổi chuyên môn tại Đại học Gifu hoặc Đại học Shizuoka, Nhật Bản.

 

KHÓA HỌC TIẾN SỸ 

Điều kiện tham gia:

Ứng viên phải là sinh viên:

1) Được đăng ký trong các khóa học tiến sĩ của các trường đại học thành viên IC-GU12 được liệt kê dưới đây. 2) Có thể nhận được Visa sinh viên Nhật Bản trước khi chương trình bắt đầu.

Đại học chủ nhà: Trường đại học khoa học nông nghiệp Hoa Kỳ (Đại học Gifu hoặc Shizuoka)

Trạng thái trong Chương trình: Trạng thái "Không bằng cấp" (Sinh viên nghiên cứu đặc biệt của UGSAS-GU)

Tài liệu cần thiết:

1. Đơn đăng ký

2. Bảng điểm học tập của giáo dục thạc sĩ 

* Ứng viên có thể tham khảo giáo viên hướng dẫn tại http://www.ugsas.gifu-u.ac.jp/eng/graduate/advisers.htm

Người nộp đơn phải được sự chấp nhận của người hướng dẫn trong tương lai trước khi nộp. (Vui lòng đặt dấu kiểm vào số 8 của mẫu đơn). Nếu không, chúng tôi không thể chấp nhận mẫu đơn của bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn biết địa chỉ e-mail của Giám sát học thuật tiểu học để xin phép, vui lòng liên hệ với Trường đại học Khoa học Nông nghiệp Hoa Kỳ (renno@gifu-u.ac.jp).

* "10. Tóm tắt nghiên cứu" là phần giới thiệu ngắn gọn về kế hoạch nghiên cứu và nghiên cứu hiện tại của bạn sẽ được thực hiện tại Đại học Gifu.

* "11. Nhận xét của người hướng dẫn của bạn" nên được viết bởi người hướng dẫn của bạn tại trường đại học tại nhà. Hãy nhận xét ngắn gọn của anh ấy / cô ấy về tiến trình nghiên cứu tiến sĩ, thái độ của bạn, kỳ vọng của anh ấy / cô ấy về nghiên cứu của bạn tại Đại học Gifu, v.v.

Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 5 năm 2019 (5:00 chiều. JST)

* Các bản sao được quét của 2 tài liệu trên có thể được gửi tới UGSAS, GU Office qua E-mail (renno@gifu-u.ac.jp) để sàng lọc đầu tiên.

Sàng lọc và kiểm tra theo lịch trình: ngày 10 đến ngày 21 tháng 6 năm 2019

Thông báo cho các ứng viên thành công: Gửi thư vào ngày 16 tháng 7 năm 2019

Thời gian chương trình: 6 tháng từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020

Hỗ trợ tài chính: Các sinh viên theo chương trình có thể được UGSAS-GU hỗ trợ tài chính với số tiền ước tính là 80.000 JPY. Tuy nhiên, các sinh viên hàng tháng được hỗ trợ bởi bất kỳ học bổng hoặc quỹ nào khác với tổng số 80.000 JPY trở lên không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính này.

Học phí và lệ phí:

Lệ phí thi, Phí vào cửa và Học phí được miễn.

Chi phí đi lại và các chi phí khác: Vé máy bay, tiền thuê nhà, bảo hiểm nên được cung cấp bởi chính các sinh viên.

Số lượng sinh viên được chấp nhận: Khoảng 2 sinh viên mỗi năm học.

Tóm tắt chương trình:

(1) Cơ hội tuyệt vời để nhận được hướng dẫn từ các giáo sư của UGSAS-GU trong lĩnh vực tương đương  

(2) Đủ điều kiện tham gia các môn học của UGSAS-GU. Không có tín dụng, nhưng một chứng chỉ kiểm toán sẽ được cấp.

(3) Buổi thuyết trình nghiên cứu sẽ được tổ chức vào cuối chương trình vào tháng 3.

(4) Thêm người giám sát của trường đại học chủ nhà với tư cách là đồng tác giả nếu các luận văn được viết dựa trên hướng dẫn trong chương trình này.

 

KHÓA HỌC THẠC SỸ

 

Điều kiện tham gia: Ứng viên phải là sinh viên:

1)  Đăng ký trong các khóa học Thạc sĩ của các trường đại học thành viên IC-GU12 được liệt kê dưới đây.

2) Có thể nhận được Visa sinh viên Nhật Bản trước khi chương trình bắt đầu.

Đại học chủ nhà: Trường đại học Khoa học và Công nghệ tự nhiên, Đại học Gifu. Khoa Khoa học Đời sống và Hóa học (Khoa học Phân tử / Khoa học Đời sống) và Khoa Khoa học Nông nghiệp và Môi trường.

Trạng thái trong Chương trình: Trạng thái "Không bằng cấp" (Sinh viên Kiểm toán viên đặc biệt GSNST-GU) Tài liệu cần thiết:

1. Đơn đăng ký

2. Bảng điểm học tập của giáo dục thạc sĩ và cử nhân của bạn

Người nộp đơn phải được sự chấp nhận của giáo viên hướng dẫn tiềm năng trước khi nộp. (Vui lòng đặt dấu kiểm vào số 8 của mẫu đơn). Nếu không, chúng tôi không thể chấp nhận mẫu đơn của bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn biết địa chỉ e-mail của giáo viên hướng dẫn để xin phép, vui lòng liên hệ với Trường đại học Khoa học Nông nghiệp Hoa Kỳ (renno@gifu-u.ac.jp).

* "10. Tóm tắt nghiên cứu" phải là phần giới thiệu ngắn gọn về kế hoạch nghiên cứu và nghiên cứu hiện tại của bạn sẽ được thực hiện tại Đại học Gifu.

* "11. Nhận xét của người giám sát của bạn" nên được viết bởi người giám sát của bạn tại trường đại học tại nhà. Hãy nhận xét ngắn gọn của anh ấy / cô ấy về tiến trình nghiên cứu ThS của bạn, thái độ của bạn, kỳ vọng của anh ấy / cô ấy về nghiên cứu của bạn tại Đại học Gifu, v.v.

* "Ngày nhập học" là ngày bạn tham gia chương trình ThS tại trường đại học tại Việt Nam.

Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 5 năm 2019 (5:00 chiều. JST)

* Các bản sao được quét của 2 tài liệu trên phải được gửi tới UGSAS, GU Office qua E-mail (renno@gifu-u.ac.jp) để sàng lọc đầu tiên.

Sàng lọc và kiểm tra theo lịch trình: ngày 10 đến ngày 21 tháng 6 năm 2019

Thông báo cho các ứng viên thành công: Gửi thư vào ngày 16 tháng 7 năm 2019 Thời gian chương trình: 6 tháng từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020

Hỗ trợ tài chính: Các sinh viên theo chương trình có thể được JASSO hỗ trợ tài chính, v.v. với số tiền ước tính là 80.000 JPY. Các sinh viên được hỗ trợ bởi bất kỳ học bổng hoặc quỹ khác hàng tháng với 80.000 JPY trở lên không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính này.

Học phí và lệ phí: Lệ phí thi, Phí vào cửa và Học phí được miễn.

Chi phí đi lại và các chi phí khác: Vé máy bay, tiền thuê nhà, bảo hiểm nên được cung cấp bởi chính các sinh viên.

Số lượng sinh viên được chấp nhận: Khoảng 5 sinh viên mỗi năm học.

Các trường đại học thành viên IC-GU12:

  • Bangladesh: University of Dhaka, Bangladesh Agricultural University
  • Trung Quốc: Guangxi University
  • Ấn Độ: Indian Institute of Technology Guwahati, Assam University (The Har Gobind Khorana School of Life Sciences)
  • Indonesia: Andalas University, Bogor Agricultural University, Gadjah Mada University, Sebelas Maret University, University of Lampung, Institut Teknologi Bandung (School of Life Sciences and Technology)
  • Thái Lan: Kasetsart University, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Chulalongkorn University (Faculty of Science)
  • Việt Nam: Hanoi University of Science and Technology, Thuyloi University
  • Lào: Laos National University
  • Philippines: Mariano Marcos State University

Liên hệ: UGSAS-GU Office renno@gifu-u.ac.jp

Poster chương trình: http://www.ugsas.gifu-u.ac.jp/eng/file/D3_Sandwich_Program_Poster_2019.pdf