[University of Tsukuba] Call for Nomination/Application - Exchange Program for Spring 2023

We are pleased to inform you that our nomination/application period for incoming exchange students for spring 2023 start. Please check the updated information from the following webpage: (English)       https://www.tsukuba.ac.jp/en/academics/international-exchange-students/programs/ 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Cô Lê Liên Hương

- email: lienhuong@tlu.edu.vn  / email Trung tâm: sie@tlu.edu.vn

- Điện thoại: 0985.299.545

- Cơ quan: +84.24.3564.2795

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 111 -Nhà KTX số 4 - Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.