Tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Tổng cục Phòng chống thiên tai

Tổng cục Phòng chống Thiên tai (số 2 Ngọc Hà, Hà Nội) sẽ gặp mặt và phỏng vấn để tuyển dụng 10 kỹ sư Đại học Thuỷ lợi:

- Thời gian: 9:00 sáng thứ 3 ngày 23/6/2020;

- Địa điểm: Trường Đại học Thuỷ lợi.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp loại Giỏi;

- Ưu tiên: Nam và tốt nghiệp CTTT.

- Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng - GĐ Trung tâm Đào tạo Quốc tế qua Email: dang@tlu.edu.vn hoặc điện thoại 0989.551.699  - Phòng 109 -Nhà KTX số 4 - Trường Đại học Thủy lợi