Tin tuyển dụng STAVIAN

Vị trí tuyển dụng    

Phòng Ban

Công ty

Số lượng  

cần tuyển 

Địa điểm

làm việc

Trưởng phòng An ninh và Bảo mật thông tin 

ANPC & QTRR

Stavian Group 

01

HN

Trợ lý Chủ tịch HĐQT 

Trợ lý

Stavian Group 

01

HCM 

Giám Đốc Kinh doanh Ống nhựa Toàn quốc

Dự án HDPE

Stavian Group 

01

HN

Trưởng nhóm Đầu tư và Nguồn vốn

Đầu tư

Stavian Group

02

HN

Trưởng phòng Dự án

Dự án Hóa dầu

Stavian Group

01

HN

Phó phòng Dự án

Dự án Hóa dầu

Stavian Group

01

HN

Kỹ sư trưởng Công nghệ

Dự án Hóa dầu

Stavian Group

1

HN

Kỹ sư trưởng C&I

Dự án Hóa dầu

Stavian Group

1

HN

Kỹ trưởng Điện

Dự án Hóa dầu

Stavian Group

1

HN

Kỹ sư trưởng Cơ khí

Dự án Hóa dầu

Stavian Group

1

HN

Trưởng phòng Quản lý Dự án

Dự án Nhựa sinh học

Stavian Group

1

HN

Kỹ sư Công nghệ kiêm dự án

Dự án Nhựa sinh học

Stavian Group

1

HN

Chuyên viên R&D HDPE

Dự án HDPE

Stavian Group 

01

HN

Chuyên viên Chiến lược HDPE

Dự án HDPE

Stavian Group 

01

HN

Chuyên viên PR Cao cấp

Ban Truyền thông

Stavian Group 

01

HN

Chuyên viên ERP

Dự án ERP

Stavian Group

01

HN

Chuyên viên Phát triển Phần mềm

IT

Stavian Group

01

HN

Chuyên viên IT Helpdesk – Quản trị hệ thống 

IT

Stavian Group

01

HCM

Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển (Hóa Dầu)

Đầu tư

Stavian Group

02

HN

Chuyên viên An ninh nội bộ

ANPC&QTRR

Stavian Group

01

HN

Chuyên viên Thương mại Quốc tế (Ứng viên Quốc tế) 

TMQT

Stavian Chemical 

05

HN

Chuyên viên Thương mại Quốc tế (Có kinh nghiệm)  

TMQT

Stavian Chemical 

05

HN

Chuyên viên Thương mại Quốc tế (Không yêu cầu kinh nghiệm) 

TMQT

Stavian Chemical 

05

HN

Chuyên viên kinh doanh hạt nhựa  

CCC

Stavian Chemical 

16

HCM/HN

Chuyên viên Xuất Nhập Khẩu

XNK

Stavian Chemical 

02

HN

Sales Admin Thương mại Quốc tế (Tiếng Ả Rập)

TMQT

Stavian Chemical 

01

HN

Nhân viên Lái xe Văn phòng

Văn phòng HCM

Stavian Chemical