Tuyển dụng kỹ sư tại Trung tâm Chính sách & Kỹ thuật Phòng chống thiên tai

Vị trí việc làm tuyển dụng 2021 tại Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai.

- Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội.

- Tìm hiểu thêm thông tin tại Website: http://dmc.gov.vn/?lang=vi-VN

- Xin liên hệ trực tiếp với: anh Trần Văn Quyết - Phó chánh văn phòng Tổng cục Phòng chống thiên tai theo số điện thoại: 091.957.7839.