Chương trình trao đổi sinh viên CNU mùa thu 2019

Đại học Quốc gia Chonnam là một trường đại học của Hàn Quốc tọa lạc tại thành phố đô thị Gwangju nằm ở giữa tỉnh Nam Jeolla. Trường được chính thức thành lập vào tháng 1 năm 1952 thông qua sự kết hợp của Trường Cao đẳng Y tế Gwangju, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Gwangju, Trường Cao đẳng Thương mại Mokpo và Trường Cao đẳng Daeseong và hiện bao gồm 59 khoa học thuật ở 19 trường cao đẳng và 11 chương trình sau đại học.
CNU cũng được công nhận là một trong những người thực hiện tốt nhất trong các dự án HRD (Nhà phát triển nguồn nhân lực) được chính phủ hỗ trợ. Chi phí nghiên cứu của CNU đứng thứ 13 trên toàn quốc.

Chú ý: Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách các bạn có nguyện vọng đi trao đổi sinh viên tại trường Đại học Chonnam Hàn Quốc từ tháng 9 đến tháng 12/2019 theo mẫu đính kèm và gửi lại cho cô Thủy Văn phòng TTĐTQT trước 25/4/2019  (chi tiết chương trình trong file đính kèm).