Chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Tsukuba - Nhật Bản 2021-2022

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Tsukuba (Junior Year at Tsukuba Program -JTP)đã tạo cơ hội cho hàng trăm sinh viên quốc tế được đến và học tập tại Nhật Bản. Để tạo điều kiện cho các sinh viên không thành thạo tiếng Nhật, JTP đưa ra nhiều khóa học bằng tiếng Anh.

Chi tiết về chương trình trao đổi xem tại: http://www.tsukuba.ac.jp/en/study-tsukuba/exchange-students/programs

Bước đầu tiên để xin đăng kí Chương trình trao đổi, sinh viên cần có được sự  đề cử  từ  Trung tâm Đào tạo Quốc tế. Sau đó sinh viên cần hoàn thành các biểu mẫu đăng kí và giấy tờ liên quan cho ĐH Tsukuba theo các mốc thời gian như sau:

  1. Thời hạn đề cử online qua hệ thống: 01/10/2020 - 13/11/2020
  2. Thời hạn nộp các tài liệu qua đường bưu điện: 20/11/2020

 

Chi tiết về tham gia chương trình trao đổi, sinh viên liên hệ (giờ hành chính):

Cô Nguyễn Thanh Thủy

Văn phòng Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Phòng 110 -Nhà KTX số 4 - Trường Đại học Thủy lợi.

Điện thoại: (0243) 564-2795 ; Email: nguyenthanhthuy@tlu.edu.vn