Global LEAP Program 2020

Vào năm 2017, Đại học Chuo đã bắt đầu Chương trình LEAP toàn cầu với sự hợp tác của các trường đại học đối tác trong và ngoài nước của Chuo, như một phần của Sáng kiến Toàn cầu, được thành lập theo Chương trình "Tầm nhìn của Chuo 2025", một kế hoạch phát triển mười năm của Đại học Chuo. Chương trình giáo dục liên ngành này nhằm mục đích thúc đẩy sinh viên được trang bị các khả năng cần thiết để đóng vai trò tích cực trong việc toàn cầu hóa khu vực châu Á , trọng tâm chiến lược của Đại học Chuo, nhằm tăng cường cơ hội nghề nghiệp quốc tế. Chương trình LEAP toàn cầu là một chương trình học tập tích cực, hợp tác, qua đó, trong học kỳ đầu tiên, sinh viên có thể tìm hiểu về những thách thức chung của Châu Á trong khi nghiên cứu về Môi trường và Bền vững Xã hội trong Chuỗi Bài giảng Toàn cầu.

Thông tin chi tiết dưới file đính kèm.