Hoạt động dự giờ giảng của chi đoàn giáo viên bộ môn tiếng Anh

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh và học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, ngày 3 tháng 4 năm 2018, chi đoàn giáo viên Bộ môn Tiếng Anh, cùng các thầy cô trong Bộ môn tiếng Anh đã dự giờ môn Tiếng Anh II của cô Nguyễn Thị Hồng Anh – Phó trưởng Bộ môn tiếng Anh.

Dự giờ là một hoạt động thiết thực có hiệu quả lớn, đặc biệt đối với các giảng viên trẻ trong bộ môn. Thông qua hoạt động dự giờ, các thầy cô học hỏi được điểm mạnh của các thầy cô khác, cũng như phát triển thêm nhiều ý tưởng sáng tạo trong thiết kế một bài giảng. Ngược lại, việc góp ý kiến về giờ giảng giúp giảng viên đứng lớp thấy những điểm yếu và điểm mạnh trong bài dạy của mình. Đối với các giảng viên trẻ, dự giờ giúp họ học hỏi các kỹ thuật khác nhau khi triển khai và tổ chức các hoạt động trên lớp cho sinh viên cũng như  tự điều chỉnh bài dạy của bản thân.  Dự giờ cũng là điều kiện xét các danh hiệu thi đua của giảng viên hàng năm.

Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\29855904_1517528571702394_542968085_n.jpg

Cô trò hăng say dạy và học

Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\30118783_1517528745035710_1419016610_n.jpg 

Các thầy cô theo dõi các hoạt động trên lớp

Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\29856015_1517528711702380_815873410_n.jpg

Buổi dự giờ còn có sự tham gia của thầy Nguyễn Hữu Thọ, giảng viên BM Toán

Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\29920066_1950352268308217_274574_n.jpg

Các thầy cô góp ý về giờ dạy của cô Hồng Anh

Trong thời gian tới, chi đoàn giáo viên BM Tiếng Anh sẽ đẩy mạnh các hoạt động dự giờ thường xuyên hơn.

Chi đoàn giáo viên BM tiếng Anh