Chương trình hợp tác theo mô hình 2+N cùng cấp bằng của Đại học Bang Colorado và Đại học Thủy Lợi

Đại học Bang Colorado (CSU) và Trường Đại học Thuỷ Lợi (TLU) thỏa thuận nhất trí chương trình hợp tác đào tạo quốc tế cho sinh viên bậc đại học của trường Đại học Thủy lợi.

CSU triển khai Chương trình hợp tác cùng cấp bằng của CSU vào năm 2010 được xem như một phần nỗ lực chiến lược để tăng cường quốc tế hóa toàn diện giữa các trường đại học. Một số thành công lớn của chương trình này bao gồm:

  • Số lượng sinh viên quốc tế tại CSU tăng đáng kể, chính điều này mang đến cơ hội to lớn đối với việc tham gia giao lưu văn hóa và trao đổi quốc tế cho các sinh viên CSU.
  • Thành công ngoài mong đợi trong lĩnh vực học tập, với nhiều sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học tại các trường đại học uy tín.
  • Sự gia tăng hợp tác nghiên cứu với các trường đại học quốc tế.
  • Sự gia tăng về số lượng và chất lượng về kinh nghiệm giáo dục cho sinh viên CSU đang thăm quan và học tập tại các tổ chức đối tác quốc tế.

CSU và TLU chia sẻ một mục tiêu chung là tạo ra cơ hội quốc tế cho sinh viên, và phát triển quan hệ hợp tác mới cho giảng viên, và  chúng tôi nhất trí tham gia vào thỏa thuận hợp tác mới này.

Tổng quan về Chương trình hợp tác cùng cấp bằng của CSU (DDPP)

Chương trình DDPP nhận các sinh viên xuất sắc từ TLU đến học và lấy bằng của CSU. Các sinh viên đang học chương trình tiên tiến tại TLU muốn học lấy bằng của CSU sẽ nộp đơn xin học tới CSU trong mùa xuân của năm học thứ hai trong chương trình học chính quy. Nếu được nhận vào học, sinh viên sẽ chuyển đến CSU để học phần chương trình còn lại. Sau khi sinh viên hoàn thành các môn học tại CSU, sinh viên sẽ được nhận bằng bậc đại học từ cả hai trường CSU và TLU.

Sinh viên từ TLU được nhận vào học chương trình này sẽ nhận bằng của Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường (CEE) tại CSU.

1. Thời gian bắt đầu và thời hạn

Thoả thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày ký của tất cả các bên trong thời hạn năm năm, và sẽ được tiếp tục xem xét sau đó. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi bằng văn bản có chữ ký đồng ý của các đại diện có thẩm quyền của các bên. Sau năm năm đầu, thỏa thuận này có thể được gia hạn thêm thời gian dựa trên sự thỏa thuận của các bên.

2. Nhập học của sinh viên TLU

2.1 Thủ thục nhập học và tình trạng

2.1.1 CSU chấp nhận đơn đăng kí của các sinh viên TLU ngành Kỹ thuật tài nguyên nước đáp ứng đủ điều kiện của bộ phận chuyển đổi nhập học (the upper-division transfer admision) của CSU và của Khoa Kỹ thuật thuộc CSU.

2.1.1.1 TLU hiểu rằng những yêu cầu chuyển đổi của Khoa Kỹ thuật thuộc CSU là những yêu cầu được phán ánh trong tài liệu này và có thể khác so với yêu cầu chuyển đổi bậc đại học thuộc CSU.

2.1.1.2 TLU hiểu rằng những yêu cầu chuyển đổi của Khoa Kỹ thuật thuộc CSU có thể thay đổi trong thời hạn của thoả thuận này và các sinh viên TLU mới sẽ phải đáp ứng được những yêu cầu mới này.

2.1.2 Sinh viên TLU sẽ nhận được thông báo nhập học của CSU từ ngày 15 tháng 4 hàng năm cho kỳ mùa thu (bắt đầu vào tháng Tám) và 15 tháng 10 hàng năm cho học kỳ mùa xuân (bắt đầu vào tháng Giêng), sinh viên cần phải có hồ sơ hoàn chỉnh và bảng điểm/chứng chỉ gửi đến văn phòng tuyển sinh của CSU chậm nhất vào ngày 31 tháng 1 của năm đó cho học kỳ mùa thu và sinh viên cần phải nộp hồ sơ hoàn chỉnh với bảng điểm/thông tin chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 của năm trước cho học kỳ mùa xuân. Ngày đăng ký trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng bảo đảm nhà ở, vì vậy sinh viên được khuyến khích nộp hồ sơ càng sớm càng tốt.

2.1.3 Những yêu cầu nhập học và chuyển điểm các môn học sẽ được nêu rõ trong các phụ lục của thoả thuận này. Sinh viên TLU sẽ chịu trách nhiệm trong việc đăng kí và nhập học vào CSU. Sinh viên TLU có kết quả học tập và rèn luyện tốt sẽ được nhận vào học tại CSU với bảng điểm chính thức các môn học đã hoàn thành tại TLU thoả mãn các điều kiện sau đây:

2.1.3.1 Điểm trung bình chung tích luỹ (GPA) tối thiểu là 2.75 hoặc cao hơn (thang điểm 4.0) tính cho tất cả các môn tại trường cao đẳng/đại học trước,

2.1.3.2 Môn Toán đạt điểm B trở lên (tương đương với mã môn học Math 160, Toán I, hoặc cao hơn),

CŨNG NHƯ

2.1.3.3 Môn Hoá đạt điểm B trở lên (tương đương mã môn học CHEM 111, hoặc cao hơn),

HOẶC

2.1.3.4 Môn Vật Lý đạt điểm B trở lên (tương đương mã môn học PH 141, Vật lý đại cương I, hoặc cao hơn),

2.1.3.5 Điểm C trở lên với tất cả các môn Toán, Vật Lý và Hoá Học đã học trước khi nhập học;

2.1.3.6 Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL IBT tối thiểu 79 điểm, TOEFL PBT 550 điểm hoặc 6.5 IELTS; và

2.1.3.7 Giấy tờ chứng minh tài chính.

2.1.4 Khi được nhận vào CSU, CEE sẽ xây dựng một kế hoạch học tập cho mỗi sinh viên chuyển tiếp từ TLU. Sau khi các tín chỉ môn học chuyển tiếp được chấp nhận, sinh viên TLU phải hoàn thành các môn học còn lại để được cấp bằng Kỹ thuật Xây dựng bậc đại học (B.S.C.E.) trong bảng danh mục các môn học trình độ đại học của CSU và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác để được cấp bằng, theo yêu cầu của trường tại thời điểm đó, để được chứng nhận tốt nghiệp với bằng B.S.C.E. của CSU.

2.1.5 Sinh viên TLU phải hiểu rằng đối với các môn tự chọn được rà soát và cập nhật hàng năm. Vì vậy, các môn học tự chọn đã được chấp nhận sẽ cần phải rà soát để đảm bảo những môn học nào được chuyển đổi.

2.1.6 Sinh viên TLU phải hoàn thành tất cả các yêu cầu của CSU để nhận được bằng của CSU. Những yêu cầu này bao gồm phải hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc của chương trình đào tạo bậc đại học (All University course Curriculum - AUCC), đạt được những yêu cầu về học tập chuyên ngành cũng như các yêu cầu học tập và thủ tục hành chính khác đối với tất cả sinh viên CSU.

2.1.7 Sinh viên thường sẽ học ít nhất 60 tín chỉ tại CSU. Các môn học tương đương giữa TLU và CSU được quy định bởi CEE (xem phụ lục).

2.1.8 Số tín chỉ tối đa cho phép được chuyển đổi đối với mỗi sinh viên là 72 tín chỉ.

2.1.9 Số tín chỉ thực tế sinh viên sẽ cần phải hoàn thành tại CSU sẽ phụ thuộc vào chương trình học mà sinh viên lựa chọn, sự phù hợp của các môn học đã hoàn thành trước khi sang học đối với chuyên ngành sinh viên lựa chọn và các yêu cầu cấp bằng của CSU. Mục đích cuối cùng là sinh viên nhận được bằng đại học của CSU sau hai năm học tập tại Việt Nam và hai năm (bốn học kỳ) tại CSU. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của mỗi sinh viên, một số sinh viên có thể cần năm hoặc sáu học kỳ để hoàn thành và được cấp bằng tại CSU. Do đó, Chương trình hợp tác cùng cấp bằng được mô tả một cách linh hoạt theo mô hình 2+N thay vì chương trình 2 + 2.

2.1.10 Để tạo thuận lợi cho quá trình học chuyển tiếp, CSU sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu chương trình đào tạo và cấp bằng của CEE tại CSU. CSU cũng sẽ tăng cường xem xét bảng điểm và các tài liệu môn học từ Việt Nam, làm việc chặt chẽ với các sinh viên và TLU, và cung cấp số tín chỉ tối đa được phép chuyển đổi cho sinh viên thông qua quy trình đánh giá chuyển đổi đặc biệt và đổi mới. Quy trình đánh giá đặc biệt này sẽ được sử dụng để thỏa mãn các yêu cầu tốt nghiệp đại học, các yêu cầu lớn và nhỏ của CSU càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, sau khi nhận được thông tin môn học theo yêu cầu dưới đây, CSU sẽ cung cấp cho các sinh viên TLU quyền truy cập tiện ích trên website để xem các môn học chuyển đổi tương đương giữa CSU và TLU.

2.1.11 Để tạo thuận lợi cho quá trình chuyển tiếp, CSU yêu cầu TLU mô tả các môn học chi tiết được gọi tại Mỹ là “đề cương” đối với các môn học sinh viên đã hoàn thành trước khi chuyển tiếp sang CSU.  Mô tả môn học cần phải:

2.1.11.1 Cung cấp các thông tin về tài liệu học tập cho môn học;

2.1.11.2 Mã môn học chính thức do trường đại học ban hành;

2.1.11.3 Được cung cấp bằng tiếng Anh; và

2.1.11.4 Được cung cấp một cách kịp thời.

2.1.12 Ngoài ra, thông tin môn học trên bảng điểm chính thức cần:

2.1.12.1 Bao gồm số lượng tín chỉ và mã môn học nhà trường đã ban hành; Những thông tin này cần:

2.1.12.1.1 Thống nhất cho tất cả sinh viên những ai đã học cùng một môn học;

2.1.12.1.2 Được cung cấp bằng tiếng Anh; và

2.1.12.1.3 Được cung cấp một cách kịp thời.

CSU biết rằng việc cung cấp thông tin này có thể làm vất vả các trường đối tác. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu các thông tin này bởi vì chúng tôi thấy rằng các sai lệch trong quá trình này (bao gồm không có bản dịch mô tả môn học, không có mã số môn học, sự khác nhau trong bản dịch của sinh viên mô tả môn học, và các thông tin khác không nhất quán hoặc không được cung cấp) dẫn đến không thể tư vấn chính xác cho các sinh viên đến học. Những tồn tại này có thể dẫn đến sinh viên không nhận được tín chỉ chuyển đổi từ CSU cho môn học đã hoàn thành tại Việt Nam hoặc cần phải học thêm một học kỳ nữa để tốt nghiệp. Mục đích cuối cùng là để phục vụ cho sinh viên càng hiệu quả càng tốt, và cách tốt nhất để đạt được điều này thì CSU và TLU cần cộng tác chặt chẽ với nhau.

2.1.13 Địa chỉ liên hệ chính về các vấn đề học tập tại CSU là Văn phòng Đăng ký học. CEE tại CSU sẽ đóng vai trò như là địa chỉ liên hệ bổ sung cho chương trình này. TLU phải chỉ định một đầu mối liên hệ tương tự để giải quyết các vấn đề học tập bao gồm các câu hỏi liên quan đến môn học của sinh viên, điểm đánh giá, kiểm tra, mô tả môn học, làm rõ về số tín chỉ mỗi môn học, mã số môn học, và các vấn đề học tập khác.

2.1.14 Sau khi tốt nghiệp, CSU sẽ cung cấp một bảng điểm chính thức cho TLU. Sau khi đánh giá bảng điểm, TLU ​​sẽ thực hiện mọi nỗ lực để trao bằng đại học cho sinh viên và độc quyền quản lý quá trình đó. TLU cần trao đổi trực tiếp với các sinh viên liên quan về các yêu cầu tốt nghiệp cụ thể.

2.1.15 Thông báo trước 3 tháng sẽ được gửi đến Trường đối tác nếu bất kỳ điều kiện nhập học nào của sinh viên được sửa đổi bởi một trong hai trường (CSU hoặc TLU). Trừ các yêu cầu về ngưỡng điểm trung bình chung tích luỹ và các yêu cầu khác của Chương trình được xác định lại hàng năm.

2.1.16 Các sinh viên tham gia phải tuân thủ các quy tắc và quy định của CSU. Họ cũng có các quyền và đặc quyền giống như tất cả sinh viên tại CSU.

2.1.17 Chi phí đi lại giữa TLU và CSU là trách nhiệm của sinh viên liên quan.

3. Chi phí và học phí của sinh viên.

3.1 CSU giảm học phí cho mỗi sinh viên với mức học phí chỉ bằng 1/3 tiền học phí của sinh viên không phải cư dân bản địa. Trong năm 2015-16, số tiền đó là khoảng $ 4,100/học kỳ. Hỗ trợ tài chính này được cấp cho tối đa 6 học kỳ. Khoản hỗ trợ này không bao gồm các khóa học trên mạng của Bộ phận Giáo dục Thường xuyên, và cũng không dành cho các khóa đào tạo tiếng Anh chuyên sâu phi tín chỉ và các chương trình thực hiện trong trường.

3.2. Sinh viên phải duy trì kết quả học tập để đủ điều kiện tiếp tục nhận được sự giảm học phí này và tiếp tục học tập tại CSU.

3.3. Sinh viên sẽ trả học phí và các phí như sinh viên quốc tế. Xin lưu ý rằng học phí sẽ tăng nhẹ mỗi năm. Bên cạnh đó, sinh viên phải trả một khoản lệ phí đăng ký không hoàn lại. Khoản này hiện tại là 50 đô la Mỹ.

3.4 Các chi phí liên quan sẽ do sinh viên chi trả bao gồm phí xin visa, phí học tập, sách, đồ ăn, nhà cửa, đi lại quốc tế, bảo hiểm y tế và các khoản cần thiết khác để sống và học tập tại Mỹ.

3.5  Sinh viên sẽ đăng ký như một sinh viên học lấy bằng tại CSU, với tất cả các quyền, đặc quyền của sinh viên đại học. Sinh viên phải tuân thủ theo nội quy và quy định của CSU.

3.6 Sinh viên chịu trách nhiệm về việc có đầy đủ bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn trong suốt quá trình học tập tại Colorado và phải chứng minh về các loại bảo hiểm đó hoặc sẽ trả khi nhập học tại trung tâm y tế sinh viên theo đúng chính sách của CSU.

4. Chi phí sinh hoạt và nhà ở

CSU sẽ cung cấp thông tin nhà ở cho sinh viên TLU. Tuy nhiên, sinh viên TLU phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn nơi ở của mình. Tất cả sinh hoạt phí  sẽ do sinh viên TLU chi trả.

4.1 Đón tiếp và định hướng

CSU sẽ đảm bảo sắp xếp việc đón tiếp và định hướng cho sinh viên TLU.

4.2 Yêu cầu tốt nghiệp
Sinh viên TLU phải đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp đối với bằng Đại học được nêu rõ trong danh mục của CSU (ví dụ như các yêu cầu về tín chỉ, các yêu cầu về điểm trung bình chung tích lũy).

4.3 Quy định

Sinh viên TLU phải tuân thủ tất cả quy định của CSU và các quy định liên quan của chính phủ Mỹ (ví dụ như thị thực, các yêu cầu về bảo hiểm y tế).

5. Điều phối viên chương trình

Trưởng khoa CEE sẽ chỉ định một điều phối viên chương trình cho sinh viên TLU. Điều phối viên này sẽ là người liên lạc phía CSU và chịu trách nhiệm về các vấn đề học tập liên quan đến việc chuyển tiếp, và đảm bảo các phê chuẩn cần thiết được thực thi.

6. Các điều khoản chung

6.1. Hủy bỏ thỏa thuận

6.1.1. Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt thỏa thuận thì phải gửi văn bản thông báo trước ít nhất 3 tháng. Nếu như chấm dứt thỏa thuận, các bên liên quan phải tuân thủ các cam kết với sinh viên tham gia vào chương trình này.

6.1.2. Trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận, cả hai trường sẽ nỗ lực hết sức giúp cho các sinh viên mà đã hoàn thành ít nhất một năm học tại CSU được hoàn thành chương trình học và hoàn thành các nghĩa vụ với mỗi trường. Sau đó, hai bên không còn ràng buộc gì với nhau. Mặc dù đã nêu trên, không điều nào trong thỏa thuận bổ sung này sẽ được coi hay hiểu như là tạo ra bất kỳ quyền lợi nào cho bên thứ ba.  

6.1.3 Nếu có xác nhận rằng sức khỏe và an toàn của sinh viên tham gia bị đe dọa, mặc dù nếu Chương trình vẫn được phép tiếp tục, cả hai bên sẽ đình chỉ Chương trình và các sinh viên sẽ thu xếp để về nước.

6.2. Chuyển nhượng

Nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của cả hai bên, Thỏa thuận này không thể chuyển nhượng bởi một trong hai bên toàn bộ hoặc một phần. 

6.3. Thay đổi và hội nhập

Thỏa thuận này không thể thay đổi trừ phi các bên đồng ý bằng văn bản. Không điều kiện miệng hay thỏa thuận không nằm trong Thỏa thuận này ràng buộc được các bên.

6.4 Tư cách độc lập

Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này, các bên sẽ hoạt động với tư cách độc lập, và không phải làm cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên hay người đại diện cho bên kia. Thỏa thuận này áp dụng chỉ cho Chương trình đã nêu trên và không phải là thỏa thuận liên kết giữa CSU và TLU.

6.5 Bồi thường

CSU sẽ chịu trách nhiệm ở mức tối đa cho phép của luật pháp với sơ suất của mình, và sơ suất của nhân viên, tình nguyện viên được ủy quyền hoạt động trong phạm vi quyền hạn thực tế của họ. Các bên hiểu và đồng ý rằng không điều nào trong Thỏa thuận này là biểu hiện hay ngụ ý khước từ của CSU đối với các ưu đãi miễn trừ của chính phủ, hay là biểu hiện hay ngụ ý chấp nhận của CSU với các khoản nợ phát sinh do sai lầm cá nhân hoặc có thể sai lầm cá nhân vượt mức nợ cho phép theo Đạo Luật Miễn Trừ của Chính quyền Bang Colorado, C.R.S. 24-10-101 et seq . Ngoài ra, không điều nào được xem như lời cam kết tin tưởng tuyệt đối với  Bang Colorado, hoặc giả định của bất kỳ bên nào về khoản nợ, hợp đồng hay trách nhiệm của bên kia trong việc vi phạm Điều XI, Mục 1 của Hiến pháp Colorado.

TLU đồng ý bảo vệ, bồi thường và và giữ vô hại cho Bang Colorado, các uỷ viên của CSU, và CSU, Fort Collins và các cán bộ, nhà quản lý, các tình nguyện viên và nhân viên của họ khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm cho bất kỳ thương tích cá nhân, thiệt hại, tử vong vô cớ hay các thiệt hại và chi phí khác, bao gồm nhưng không giới hạn, các khoản phí chính đáng cho luật sư và bảo vệ phát sinh từ việc thực hiện Thỏa thuận này, ngoại trừ bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi sự cẩu thả hoặc hành vi cố ý hoặc thiếu sót của CSU, các cán bộ, người tham gia Chương trình, các nhà quản lý, các tình nguyện viên hoặc nhân viên của CSU.

6.6 Sử dụng tên và chứng thực

Các bên có thể quảng bá Chương trình nhằm mục đích thu hút sinh viên tương lai. Cách thức quảng bá có thể bao gồm tài liệu in và phương tiện truyền thông internet. Không nội dung nào trong Thỏa thuận này cho phép một trong hai bên sử dụng tên của bên kia để chứng thực một sản phẩm/dịch vụ, hoặc để quảng cáo, phát triển hoặc tiếp thị bất kể sản phẩm, dịch vụ nào mà không được bên kia cho phép trước bằng văn bản. Hơn nữa, không nội dung nào trong Thỏa thuận này được coi là chứng thực của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại của CSU, công chức hoặc nhân viên của CSU. Trước khi TLU sử dụng tên, lô gô, nhãn hiệu của CSU thì TLU phải được CSU cho phép trước bằng văn bản.

6.7 Không kì thị

Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này, các Bên và các nhà thầu phụ của các bên  không thể phủ nhận những lợi ích của Thỏa thuận này cho bất kỳ người nào trên cơ sở tôn giáo, màu da, dân tộc , giới tính , tuổi tác , khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, cũng như không thể phân biệt đối xử bất hợp pháp với bất cứ nhân viên hoặc người nộp đơn xin việc vì chủng tộc, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia , tổ tiên, khuyết tật thể chất , khuyết tật tâm thần, điều kiện y tế , tình trạng hôn nhân , tuổi ( trên 40 ) hoặc giới tính. Các bên sẽ đảm bảo rằng việc đánh giá và đối xử với sinh viên sẽ không có những kì thị trên.

6.8 Tách bỏ

Các bên đồng ý rằng , nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là vô lý hoặc không hợp lệ dưới bất kỳ thể chế hoặc quy định của pháp luật , điều khoản đó sẽ được loại ra khỏi Thỏa thuận này . Tuy nhiên, các điều còn lại của Thỏa thuận vẫn có đầy đủ hiệu lực thi hành.

6.9. Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận, gồm cả Phụ lục, bao hàm thỏa thuận đầy đủ và hoàn chỉnh giữa các Bên. Không phát ngôn, lời hứa, lí do, hoặc tuyên bố có mục đích được đưa ra bởi bất kỳ bên nào không được thể hiện trong tài liệu này, và không bên nào bị ràng buộc hoặc chịu trách nhiệm cho bất kì phát ngôn, lời hứa , lí do , hoặc tuyên bố không đưa ra ở đây .

6.10 Quyền tài phán

Thỏa thuận này theo các chính sách thiết lập của CSU, được lập và thực hiện tại Bang Colorado, và có trách nhiệm trong tất cả các khía cạnh được giải thích, thi hành và quản lý bởi và theo pháp luật của Bang. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được đưa ra không hợp lệ hoặc vi phạm luật pháp của Bang Colorado, điều khoản đó sẽ được xem xét để được bỏ qua. Tuy nhiên, các điều khoản còn lại của Thỏa thuận vẫn có đầy đủ hiệu lực thi hành.

6.11 Tranh luận

Cả hai Bên cam kết giải quyết các tranh chấp về các điều khoản của Thỏa thuận này bằng cách tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho hai bên. Nếu giải pháp cho tranh chấp thông qua các kênh này không đạt hiệu quả, hai Bên có thể tìm kiếm giải pháp sử dụng bất cứ biện pháp khắc phục tồn tại trong pháp luật hoặc tính công bằng nằm ngoài thỏa thuận này. Mặc dù có bất kỳ tranh chấp chưa được giải quyết, cả hai Bên sẽ tiếp tục và không chậm trễ thực hiện trách nhiệm của mình theo Thỏa thuận này. Cả hai bên sẽ giữ hồ sơ chính xác các dịch vụ của họ để ghi chép đầy đủ các mức độ dịch vụ của họ theo Thỏa thuận này.

6.12 Các thông báo

Tất cả các thông báo theo yêu cầu của Thỏa thuận này sẽ được coi là đã giao đầy đủ khi nhận bằng fax hoặc bằng chuyển phát qua UPS, DHL hoặc dịch vụ tương tự khác và gửi đến các nơi như sau:

CSU

James A. Cooney

Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế

Đại học Bang Colorado, Fort Collins

Colorado 80523-1372 USA

TLU

GS. TS. Nguyễn Quang Kim

Hiệu trưởng

Đại học Thủy Lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa

Hà Nội, Việt Nam

Với bản sao tới:

Văn phòng Tư vấn Tổng hợp

Trụ sở thư tín 0006

Fort Collins, Colorado 80523-0006

 

Trước sự chứng kiến, các Bên có trách nhiệm thực hiện Thỏa thuận này kể từ ngày ký cuối cùng dưới đây.

Ký và đại diện cho

Đại học Bang Colorado, Fort Collins

Đại diện

James A. Cooney

Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế

(Đã ký)

Ngày 24 tháng 9 năm 2015

Ký và đại diện cho

Trường Đại học Thủy Lợi

 

GS. TS. Nguyễn Quang Kim

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Ngày 24 tháng 9 năm 2015

TS. Kathleen A. Pickering

Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo Đại học

(Đã ký)

Ngày 25 tháng 9 năm 2015

TS. Nguyễn Thu Hiền

Trưởng khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước

(Đã ký)

Ngày 24 tháng 9 năm 2015

 

 

TS. David I. McLean

Trưởng khoa, Đại học Kỹ thuật

Ngày:

 

GS. TS. Charles Shackelford

Trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường

(Đã ký)

Ngày:

 

GS. TS. Chandrasekaran Venkatachalam

Phó khoa Chương trình Quốc tế

Ngày:

 

PhỤ LỤC

Danh sách các môn học được chuyển đổi đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ Thuật Xây dựng giữa CSU và TLU

Tên môn học

Số tín chỉ

Mã môn học tại CSU

Mã môn học tại TLU

MÔN HỌC CỐT LÕI

Kỹ năng (1A)*

3

CO 150

COMP 2013

Kỹ năng viết nâng cao / Viết luận (2)*

3

Advanced writing

COMP 3026

Toán

Toán I

4

MATH 160

MATHW2013

Toán II

4

MATH 161

MATHW 2024

Toán III

4

MATH 261

MATHW 3035

Phương trình vi phân thường

4

MATH 340

MATHW 3046

KHOA HỌC CƠ BẢN

Vật lý đại cương I

5

PH141

PHYSW 2013 & PHYSW 2013-Lab

Vật lý đại cương II

5

PH142

PHYSW 2024 & PHYSW 2024-Lab

Hóa học đại cương I

4

CHEM 111

CHEMW 2014

Thí nghiệm hóa học đại cương I

1

CHEM 112

CHEMW 2024

Hóa học đại cương II

3

CHEM 113

CHEMW 3035

Khoa học đất

4

SOCR 240

CSCR 4018 &

CSCR 4018 –Lab

KỸ THUẬT

Nhập môn kỹ thuật xây dựng

3

CIVE 102

CIVE 2013

Đồ họa và tính toán kỹ thuật

3

CIVE 103

 CIVE 2024

Mô hình số và phân tích rủi ro

3

CIVE 202

CIVE 3045

Phân tích hệ thống kỹ thuật và quyết định

3

CIVE 203

CIVE 3066

Cơ sở kỹ thuật nhiệt

3

MECH 237

MECH 3015

Cơ học lý thuyết: Tĩnh học

3

CIVE 260

CIVE 2034

Cơ học lý thuyết: Động lực học

3

CIVE 261

CIVE 3055

Cơ học chất lỏng

3

CIVE 300

CIVE 3076

Thí nghiệm Cơ học chất lỏng

1

CIVE 301

CIVE 3077

Vật liệu xây dựng

3

CIVE 302

CIVE 4097

Thủy văn cơ sở

3

CIVE 322

CIVE 4117

Kỹ thuật sinh thái

3

CIVE 330

CIVE 4147

Cơ học vật rắn

3

CIVE 360

CIVE 3088

Cơ học kết cấu

3

CIVE 367

CIVE 4127

Địa kỹ thuật

3

CIVE 355

CIVE 4137

Thí nghiệm địa kỹ thuật

1

CIVE 356

CIVE 4138

Thủy lực công trình

3

CIVE 401

CIVE 4158

Nguyên lý thiết kế đồ án

3

CIVE 402

CIVE 4148

Thiết kế đồ án tôt nghiệp

3

CIVE 403

CIVE 4169

Kỹ thuật đất và nước

3

CIVE 425

CIVE 4189

Ô nhiễm từ nguồn không tập trung

3

CIVE 440

CIVE 4179

Thủy công

3

CIVE 514

CIVE 4199

CÁC MÔN TỰ CHỌN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH (13 tín chỉ - 4 môn)**

Môn tự chọn kỹ thuật khoa học - 4 tín chỉ

Môn tự chọn kỹ thuật – 3 tín

Môn tự chọn kỹ thuật công trình – 3 tín chỉ

Môn tự chọn kĩ thuật công trình – 3 tín chỉ

Cơ sở hạ tầng và giao thông

3

CIVE 303

CIVE 4107

Kỹ thuật nước ngầm

3

CIVE 423

CIVE 4208

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm

3

CIVE 438

CIVE 4218

Kết cấu bê tông cốt thép

3

CIVE 467

CIVE 4228

Thiết kế hệ thống tưới

3

CIVE 512

CIVE 4238

Kỹ thuật tiêu và đất đầm lầy

3

CIVE 549

CIVE 4249

Áp dụng kỹ thuật GIS và GPS

3

CIVE 576

CIVE 4259

Lưu ý:

* Tất cả các sinh viên quốc tế phải tham dự kỳ thi xếp lớp tiếng Anh trước khi nhận được tín chỉ cho môn Viết luận (CO 150).

** Để biết thêm danh sách các môn tự chọn, xin vui lòng truy cập website CSU CEE

Chuyển đổi tín chỉ tương đương từ các trường đại học khác sẽ cần được xem xét trên cơ sở từng môn học.