Cuộc thi Thiết kế poster chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Với mục đích tạo ra sân chơi cho các sinh viên và thể hiện tinh thần "Tôn sư trọng đạo", TTĐTQT đã tổ chức cuộc thi Thiết kế poster chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và nhận được sự tham gia của đông đảo sinh viên học tập tại TTĐTQT

Các bài dự thi Thiết kế poster chào mừng ngày 20/11