Giới thiệu gương mặt tân sinh viên khóa 63 Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Cùng chào đón những gương mặt tân sinh viên khóa 63 Trung tâm Đào tạo Quốc tế (lớp 63CNK và lớp 63NNA)

GIới thiệu gương mặt tân sinh viên lớp 63CNK

Giới thiệu gương mặt tân sinh viên lớp 63NNA