Buổi giới thiệu thông tin trực tuyến về Học bổng Toàn phần của Chính phủ Hungary - Stipendium Hungaricum

Chương trình Học bổng Toàn phần Stipendium Hungaricum là Chương trình dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nguồn Nhân lực Hungary và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Chi tiết tại đây và tại đây.