Quy trình sinh viên Trường Đại học Thủy lợi đăng ký đi học trao đổi tại các Trường đối tác (exchange)

Cập nhật tháng 11/2023

STT

NỘI DUNG

GIẤY TỜ

BỘ PHẬN XỬ LÝ

Thời gian

I

Bước 1: Chọn sinh viên

 

 

 

1

Trường đối tác gửi link thông báo chương trình

 

Văn phòng

 

2

Gửi thông báo đến sinh viên

Link đăng ký

Văn phòng

01 tuần

3

Tổng hợp danh sách gửi Giám đốc phê duyệt

File excel

Văn phòng

01 ngày

4

Gửi danh sách đề cử sinh viên sang trường đối tác

Email

Văn phòng

01 ngày

II

Bước 2: Hỗ trợ hồ sơ cho sinh viên

 

 

 

1

Sinh viên liên hệ với trường đi trao đổi để chuẩn bị các giấy tờ liên quan (Passport, bảng điểm, chứng minh tài chính…)

Email/Phone

+ Sinh viên

+ Trường đi Exchange

2 tuần

2

Sinh viên nhận Letter of Acceptance từ phía trường đi trao đổi

Email

+ Sinh viên

+ Trường đi Exchange

1 tuần

3

Giấy xác nhận sinh viên đang học tại TLU

Mẫu đơn từ phòng CTSV

+ Phòng CTCTSV

+ Sinh viên

05 ngày

4

Trình BGH phê duyệt Quyết định cho sinh viên

Tờ trình, Letter of Acceptance, Giấy xác nhận sinh viên

Văn phòng

02 ngày

5

Quyết định về việc cho sinh viên đi học

Quyết định

+ Phòng Đào tạo trình BGH duyệt
+ Sinh viên/VP lưu

07 -10 ngày

III

Bước 3: Sau khi hoàn thành khoá học

 

 

 

1

Thực hiện thủ tục quay lại trường

Đơn xin quay lại trường + QĐ cho sinh viên đi học (foto)

+ Sinh viên

+ Văn phòng

02 ngày

2

Quyết định quay trở lại trường

Quyết định

+ Phòng Đào tạo trình BGH

+ SV lưu

07 -10 ngày

3

Thủ tục chuyển điểm (nếu có)

Bảng điểm phía trường đi trao đổi

+ Phòng Đào tạo

+ Văn phòng

07 -10 ngày