Thông báo về chứng chỉ IELTS quốc tế!

 

TT ĐTQT xin thông báo:

- Những bạn nào có chứng chỉ IELTS quốc tế đạt từ 5.5, còn hạn thì liên hệ ngay với cô Trang – trợ lí Trung tâm theo số điện thoại 0988058789 để được hướng dẫn về thủ tục chuyển sang học năm thứ 2.

- Các bạn liên hệ ngay khi cập nhật được thông báo này.

TT ĐTQT