Giới thiệu về Trường Đại học Tsukuba - Nhật Bản

Trường Đại học Tsukuba - Nhật Bản là một trong những đối tác trao đổi sinh viên chính của Chương trình tiên tiến - ĐH Thủy lợi. Đã có rất nhiều sinh viên giành học bổng và có cơ hội học tập tại ngôi trường này.

Cùng tìm hiểu một số thông tin về trường đại học Tsukuba - Nhật bản trong leaflet đính kèm