Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Chương trình tiên tiến

TT Tên đề tài Sinh viên thực hiện Lớp Khoa Giáo viên hướng dẫn Điểm Giải cấp trường  Giải cấp Khoa Giải cấp Trung tâm
  Tháng 5/2012                 
1 Xây dựng thí nghiệm vật lý về lực từ và ứng dụng Phạm Vân Anh 52CNK Năng lượng ThS. Đặng Thị Minh Huệ        
Khương Thế Đô 52CNK
Nguyễn Thái Hoàng 52CNK
  Tháng 5/2013                 
1 Tính toán nhu cầu nước cho công viên và khu đô thị mới Bùi Thanh Kim Vân  50NK N PGS.TS. Nguyễn Trọng Hà 84,0      
Nguyễn Công Hoàng  51NK
Hoàng Thị Ngọc Oanh  51NK
2 Nghiên cứu áp dụng một số công nghệ cấp nước để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khu công viên Thống Nhất - Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng  51NK N PGS.TS Nguyễn Trọng Hà 82,0      
Bùi Thị Hải Yến
Đới Văn Mạnh
  Tháng 3/2015                 
1 Research on soft soil treatment method for Km44+080 to Km 44+407, Noi Bai – Lao Cai Highway Vũ Thị Tuyết Ngần 52CNK TTĐTQT ThS. Phạm Huy Dũng 92,6 Nhất    
Đàm Thị Hồng Mây   52CNK TTĐTQT
Trần Tuấn  Anh   52CNK TTĐTQT
2 Nghiên cứu một số vật liệu trong nước để thiết kế bê tông tự lèn (Self-Consolidating Concrete-SCC) theo phương pháp tối ưu hóa điều kiện chống thấm dùng cho các công trình Thủy lợi Hà Việt Anh 53CNK C PGS.TS. Nguyễn Quang Phú 89,0 Ba    
Phạm T. Hồng Hạnh 54CTL3 C
3 Cellular Automata Model in Gama to plan Cantho Province  Nguyễn Thị Hải Anh  53CNK TTĐTQT ThS.Nguyễn Thị Vân 83,2     Nhất
Dương Hải Ninh 53CNK TTĐTQT
Phạm Thị Huệ  54TH 2 TTĐTQT
4 Calculation of chute spillways Mai Thanh Hà 55NKN CTTT PGS.TS Nguyễn Hồng Nam 75,0     Nhì
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và suy nghĩ về lối sống đẹp trong thanh niên, sinh viên Đại học Thủy lợi hiện nay Trần Xuân Vinh 54CNK Khoa Kinh tế và Quản lý ThS. Nguyễn Thị Nga        
Lê Minh Anh 54CNK
  Tháng 4/2016                
1 Study on liquefaction using undrained cyclic triaxial test on samples from Hanoi Harbor and Red river dike (K73+500=>K74+100) Phạm Tư Chính 54CNK TTĐTQT PGS.TS Nguyễn Hồng Nam 85.8 Nhất    
2 Analysis of liquefaction potential of right Red river dyke K73+500-K74+100 Nguyễn Thị Khánh Hòa 53NKN TTĐTQT PGS.TS Nguyễn Hồng Nam 85,0 Nhì    
3 Lesson from the flood defence structures in the Netherlands Phạm Văn Mạnh
Trần Ngọc Tú
Lại Văn Duy 
55CNK1 TTĐTQT TS. Phạm Quang Tú 82,2     Nhất
4 Studying to propose the safety evaluation methods for headwork reservoir & applying to evaluate the safety for Lach Buoi reservoir Nguyễn Thế Thắng 53CNK TTĐTQT PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng 77,4     Nhì
5 Using Highway capacity manual to determine level of service for highways and case study in Vietnam Nguyễn Ngọc Quỳnh 53CNK TTĐTQT ThS. Nguyễn Thu Hà 75,4     Ba
6 Application of ANN (Artificial Neural Network) to predict basin runoff Mai Thanh Hà
Nguyễn Hoài Thanh
Vương Đình Tiến
55NKN TTĐTQT ThS. Phạm Trần Minh 60,0      
7 Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ và vận dụng vào việc phát huy vai trò của phụ nữ ở nước ta hiện nay Ngô Thị Quỳnh Trang   56KT2  LLCT ThS Trần Thị Ngọc Thúy 86,4 Nhì    
Lê Tùng Dương 55CNK1  
  Tháng 4/2017                
1 Research on using the combination of several admixtures to improve the durability for concrete and reinforced concrete of coastline protection structures. Mai Thanh Hà 55NKN TTĐTQT TS. Nguyễn Thị Thu Hương  90.2 Ba Nhất  
Trần Thị Phương Dung
2 Research on assessment of water resources for the Huong River Basin, Thua Thien Hue Province Trần Huyền Trang 57NKN TTĐTQT PGS.TS. Hoàng Thanh Tùng  84   Nhì  
Trần Hương Giang 57CNK2
Vương Tài Chí 57NKN
Vũ Anh Minh 57NKN
Nguyễn Việt Hùng 57CNK1
3 Investigation of public awareness and adaptive measures on climate change in Nam Dien commune, Nghia Hung district, Nam Dinh province. Lê Ngọc Hiếu 54CNK TTĐTQT PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng  83.4   Ba  
4 Impact of Climate change on reservoir operation: A case study of Dong Mo reservoir, Vietnam. Trần Kim Huệ 54NKN TTĐTQT PGS.TS. Ngô Lê An  81   Ba  
5 Research into the effect of chute block and baffle block on the length of stilling basin. Nguyễn Thu Hằng 55CNK2 TTĐTQT PGS.TS. Hồ Việt Hùng 79.4     Khuyến khích
Đinh Thị Huyền  
   
6 Research on pollutant accumulation in soil and vegatable through using irrigated source from To Lich river, Hanoi, Vietnam Phạm Thanh Lan  55NKN TTĐTQT PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc  82.8     Khuyến khích
Vũ Hương Ngân 55NKN TS. Nguyễn Thị Hằng Nga 
Đỗ Thị Ngọc Trâm 55NKN
Nguyễn Tùng Lâm 56CTL3
7 Drought assessment and forecast under Climate change in Ninh Thuan province. Nguyễn Hoài Thanh 55NKN TTĐTQT PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng  82     Khuyến khích
Phạm Minh Hương
Lê Xuân Hà
Nguyễn Ngọc Hiển
8 Research on Design and Construction of Reinforced concrete Slab using Ubootbeton technology. Trịnh Xuân Kiên 55CNK2 TTĐTQT ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy  78.2     Khuyến khích
Hoàng Tùng
9 Study on coastal erosion for Nam Dinh province in the context of climate change Bùi Ngọc Sơn 55CNK2 TTĐTQT PGS.TS. Nghiêm Tiến Lam  81.8     Khuyến khích
Lê Xuân Chiến  TS. Vũ Thị Thu Thủy 
10 Simulation of operation of Bac Hung Hai irrigation in Vietnam. Bùi Ngọc Sơn 55CNK2 TTĐTQT TS. Nguyễn Ngọc Doanh  76.5     Khuyến khích
Lê Xuân Chiến ThS. Nguyễn Thị Vân
11 Proposal for solutions to solve traffic jams at intersections Mo market by the overbridge. Lại Văn Duy 55CNK1 TTĐTQT ThS. Bùi Thị Thu Huyền  77.2     Khuyến khích
Vũ Trường Xuân
Vương Đình Khánh
12 Hanoi resident's understading on water security Đặng Ngọc Huy 55CNK1 TTĐTQT PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng  81.2     Khuyến khích
Tưởng Ngân Hà 55NKN