Đoàn đánh giá AUN-QA kiểm định hai chương trình tiên tiến của trường Đại học Thủy Lợi

Kết quả đánh giá ban đầu của đoàn sẽ giúp cho nhà trường cải tiến chương trình, tăng cường chất lượng đào tạo, quản lý, góp phần khẳng định thương hiệu của Đại học Thủy Lợi trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

[SIE] Từ ngày 19 đến 21/9/2017 tại trường Đại học Thủy lợi, đoàn đánh giá của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN University Network – gọi tắt là AUN) do PGS.TS. Nantana Gajaseni - Giám đốc điều hành AUN dẫn đầu đã tiến hành kiểm định hai chương trình tiên tiến (CTTT) của trường Đại học Thủy lợi, bao gồm CTTT ngành Kỹ thuật tài nguyên nước hợp tác với đại học bang Colorado, Hoa Kỳ và CTTT ngành kỹ thuật xây dựng, hợp tác với đại học Arkansas, Hoa Kỳ.


Đoàn đánh giá AUN chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhà trường và chương trình tiên tiến (ảnh Bích Việt)

Đoàn đã gặp mặt Ban giám hiệu nhà trường, tiến hành một loạt các cuộc phỏng vấn đối với các lãnh đạo các đơn vị thiết kế, quản lý CTTT, nhóm chuyên gia viết báo cáo tự đánh giá, gặp mặt giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, chuyên viên hỗ trợ, tham quan Trung tâm Đào tạo Quốc tế,  phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện.

 Ghi nhận điểm mạnh của hai CTTT về chuẩn đầu ra nhập khẩu chương trình đào tạo của các trường đối tác Hoa Kỳ, chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất… hai báo cáo kết luận của đoàn đánh giá cũng nêu bật một số nội dung cần cải tiến như tăng tính thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phối hợp quản lý đào tạo hiệu quả, tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên, tăng cường chất lượng chuyên viên hỗ trợ, cộng tác chặt chẽ với các nhà tuyển dụng về cơ hội việc làm, xây dựng mạng lưới cựu sinh viên …  

Kết quả đánh giá ban đầu của đoàn sẽ giúp cho nhà trường cải tiến chương trình, tăng cường chất lượng đào tạo, quản lý, góp phần khẳng định thương hiệu của Đại học Thủy Lợi trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ghi chú: Theo chuẩn AUN-QA, phiên bản 3.0, nội dung đánh giá chương trình đào tạo được tiến hành đối với 11 tiêu chí bao gồm: chuẩn đầu ra, mô tả chương trình, cấu trúc và nội dung chương trình, cách thức giảng dạy và học tập, đánh giá sinh viên, chất lượng giảng viên, chất lượng chuyên viên hỗ trợ, cơ sở vật chất, tăng cường chất lượng, và sản phẩm đầu ra.