Tuyển dụng kỹ sư hiện trường

Công ty Trung Nam EC tuyển kỹ sư hiện trường:

* Địa điểm làm việc: dự án hồ chứa nước Sông Luỹ, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
* Yêu cầu: Tốt nghiệp kỹ thuật xây dựng (ưu tiên thuỷ lợi), có từ 2-3 năm làm việc.
* Lương: 15-20 triệu đồng, tuỳ theo phỏng vấn.
* Liên hệ: anh Lê Tiến Tài (cựu sinh viên Chương trình tiên tiến Đại học Thuỷ lợi): 0943.562.565.