Mở lớp luyện thi IELTS cho sinh viên Đại học Thủy lợi

Để đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ tiếng Anh của sinh viên và đặc biệt để hỗ trợ các em đang bị cảnh báo học vụ vì chưa đạt chuẩn tiếng Anh IELTS nội bộ, Bộ môn Tiếng Anh – Trung tâm Đào tạo Quốc tế thông báo mở lớp luyện thi IELTS

1. Thời lượng: 2 giờ / 1 buổi. Tổng số buổi : 20

- 5 buổi Nghe + 5 buổi Nói+ 5 buổi Đọc+ 5 buổi Viết

2. Thời gian:

2.1. Khai giảng lớp IELTS 1: ngày 21/2/2019

- Lớp học vào các buổi trong tuần

- Lịch học Lớp IELTS 1:

2.2. Khai giảng lớp IELTS 2:

- Lịch học Lớp IELTS 2
sáng thứ 3 (7.30-9.30): 
sáng thứ 5 (7.30-9.30): 
sáng thứ 6 (7.30-9.30)
sáng thứ 7 (7.30-9.30)

Lớp sẽ được mở khi đủ sĩ số.

- Sinh viên được chọn lịch học lớp mới nếu tự tập hợp được nhóm từ 7 sv trở lên.

3. Đối tượng:

- Sinh viên chương trình tiên tiến K58 , K59, K60 và sinh viên CTTT từ K57 trở về trước chưa đạt 500 TOEFL.

- Các bạn sinh viên chính quy có thể theo học và thi lấy chứng chỉ IELTS để quy đổi sang chứng chỉ A2 tương ứng.

4. Học phí:

- Sinh viên có thể đăng kí học các lớp học kĩ năng riêng lẻ. Học phí 1.100.000/ 1 kĩ năng

- Sinh viên có thể đăng kí học lớp 4 kĩ năng. Học phí: 4.200.000/ 4 kĩ năng

- Giảm giá 5% cho sinh viên đăng kí theo nhóm 5 bạn trở lên

- Giảm giá 10% cho sinh viên đăng kí theo nhóm 8 bạn trở lên

5. Sĩ số lớp học: 5 - 10 sinh viên

6. Lợi ích của khóa học:

- Sinh viên được tập trung ôn tập các chủ đề hay xuất hiện trong bài thi Nói.

- Sinh viên được hướng dẫn viết các dạng bài thường gặp trong đề thi Viết, được chữa bài Viết miễn phí ngay cả sau khi đã kết thúc khóa học.

- Sinh viên được ôn tập các bài Nghe và Đọc trọng tâm.

- Sinh viên được phát miễn phí các tài liệu của khóa học.

7. Địa điểm nộp học phí:

- Sinh viên nộp học phí cho giáo viên giảng dạy vào ngày khai giảng

Mọi chi tiết liên hệ về lớp học liên hệ

Cô Hằng: 0948300768 email: nguyenhang@tlu.edu.vn

Cô Hồng Anh: 0904826223 email: anhnth@tlu.edu.vn

Link đăng ký online: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1qr5u1hfh0OSfgLwsHpy-qqIqedrIqNNhEiT1X-8yhpUQ0tFVUZPMks0WUEzOTVQNTRJQkRMNzVJSC4u