Thông báo tổ chức thi TOEFL cho sinh viên CTTT ngày 22 tháng 10 năm 2017

Thời gian: 13:00 ngày Chủ nhật, 22 tháng 10 năm 2017

Lệ phí thi: 200.000đ/1SV

Thời gian nộp lệ phí và đăng ký thi trên trang cá nhân: từ ngày 15h00 ngày 16/10/2017 đến 10:00 ngày 18/10/2017.

Sinh viên không đăng ký thi và không nộp lệ phí thi đúng hạn sẽ không được dự thi.

Sinh viên khi đi thi mang theo thẻ sinh viên, CMT, bút chì, bút mực.