Thi TOEFL tháng 5/2018

Gửi sinh viên các lớp CTTT,

Đợt kiểm tra tiếng Anh TOEFL sẽ được tổ chức vào sáng chủ nhật ngày 6/5/2018 bắt đầu từ 8:00.

Lệ phí thi: 200.000đ/sinh viên

Hạn đăng ký danh sách thi và nộp lệ phí thi: từ 23/4/2018 đến 2/5/2018 tại Phòng 109 nhà B1

Hạn đăng ký online trên tài khoản sinh viên: từ 23/4/2018 đến 2/5/2018

Sinh viên đi thi: mang theo thẻ sinh viên, chứng minh thư, bút bi, bút chì, tẩy.