Đợt thi IELTS  tháng 9 năm 2017

Đợt thi IELTS  sáng Chủ Nhật từ 7h sáng ngày 17/9/2017 

Địa điểm: Nhà B1 (Phòng thi sẽ dán tại bảng tin trước phòng 109-Nhà B1 trước ngày thi)

Đối tượng: Toàn bộ sinh viên K58 chưa đạt 4.5 IELTS

                   - Khuyến khích các bạn K58 chưa đạt 5.5 tham gia thi để đạt chuẩn đầu ra

                   - Khuyến khích các bạn K59 tham gia để được miễn học các học phần tiếng Anh của năm thứ nhất

                   - Các sinh viên khóa từ 57 trở về trước nếu chưa qua tiếng Anh 500 TOEFL cũng có thể tham gia thi IELTS để chuyển đổi tương đương (500 TOEFL = 5.5 IELTS)

Lệ phí: 300.000/ 1 sv

Địa điểm nộp lệ phí thi:  tại P109-B1

Thời hạn nộp lệ phí và đăng ký trên tài khoản từ ngày 08/9/2017 đến 13/9/2017.

Cô Nguyễn Thanh Thủy