THÔNG BÁO THI IELTS NỘI BỘ

Để hỗ trợ sinh viên CTTT chưa đạt chuẩn đầu ra và các sinh viên khác có thể kiểm tra trình độ tiếng Anh của bản thân, Trung tâm Đào tạo Quốc tế tổ chức đợt thi IELTS nội bộ cho học kì 2 năm học 2017 – 2018 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30 sáng chủ nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2018

2. Địa điểm : Nhà B1 – Đại học Thủy lợi

3. Đối tượng:

- Toàn bộ sinh viên K58NK chưa đạt 5.5 IELTS (cảnh báo mức 1)

- Sinh viên K57NK  trở về trước chưa đạt 500 TOEFL có thể thi để chuyển điểm tương đương

- Khuyến khích các bạn sinh viên K59NK để đạt chuẩn 4.5 IELTS khi kết thúc năm học  thứ nhất

- Khuyến khích các bạn sinh viên chương trình truyền thống tham gia thi để chuyển tương đương theo chuẩn đầu ra A2.

4. Lệ phí: 300.000 đồng/1 sv

Sinh viên có nguyện vọng thi IELTS  vào ngày 25/3/2018 đề nghị:

Đăng ký và nộp tiền tại P109-B1 trước 17:00 ngày thứ tư 21/3/2018. 

- Đăng ký trên tài khoản cá nhân từ ngày 19/3/2018 đến 21/3/2018.