Nghiên cứu khoa học sinh viên 2020

Từ năm 2020, sinh viên CTTT đăng ký làm nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) sẽ nộp báo cáo và trình bày tại Khoa chuyên môn.

Các bạn sinh viên đăng ký làm NCKHSV năm 2020 liên hệ trực tiếp với các khoa chuyên môn để được hướng dẫn cụ thể như sau:

  1. Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng: liên hệ Văn phòng Khoa Công trình: (024)38522024 hoặc cô Nguyễn Thị Thanh Thúy 0902212869
  2. Sinh viên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước: Liên hệ với Văn phòng Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước: (024)38528026