HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NĂM 2019

Hội nghị Khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi - 2019 được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 năm 2019. Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước, đồng thời chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

Hội nghị thường niên trường Đại học Thủy lợi nhằm giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ, các ý tưởng về khoa học công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ, những yêu cầu cấp bách của thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Công trình; Kỹ thuật Tài nguyên nước; Thủy văn - Thủy lực; Năng lượng; Kinh tế và Quản lý; Cơ khí;  Hóa- Môi trường; Công nghệ thông tin và Tính toán khoa học; Khoa học xã hội; Ngôn ngữ Anh. Ngoài ra, Hội nghị có một tiểu ban Quốc tế dành cho các báo cáo bằng tiếng Anh. Công tác đăng ký, gửi bài, phản biện được tổ chức thực hiện online trên website của Hội nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, chia sẻ ý kiến giữa các tác giả và phản biện.  

Trong Hội nghị Khoa học Thường niên 2019, Bộ môn Tiếng Anh, Trung tâm Đào tạo Quốc Tế đã chủ trì 02 Tiểu ban, gồm Ngôn Ngữ Anh 1 và Ngôn Ngữ Anh 2, tạo tiền đề cho mở ngành Ngôn Ngữ Anh cho năm học tới. Hội nghị đã thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên từ nhiều trường đại học trong nước và cả quốc tế. Trong đó, 24 bài báo đã được lựa chọn để thuyết trình trong tiến trình diễn ra Hội nghị trong 2 Tiểu ban. Nội dung các bài báo chủ yếu tập trung xoay quanh các phương pháp giảng dạy Tiếng Anh và các vấn đề về ngôn ngữ học.

 Các thầy cô tham gia thuyết trình tại Tiểu ban Ngôn Ngữ Anh 1 và Ngôn Ngữ Anh 2

Diễn trình hội thảo đã có sự đóng góp tích cực của các giảng viên Bộ môn Tiếng Anh, Trung tâm Đào tạo Quốc Tế với nhiều bài báo với các chủ đề thiết thực liên quan đến phương pháp giảng dạy ngoại ngữ thiết thực và có tính ứng dụng cao, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ngay tại Đại học Thủy Lợi; cải thiện và nâng cao cả thái độ học tập của sinh viên với việc học môn Tiếng Anh và trình độ của sinh viên với bộ môn này. Ngoài ra, rất nhiều phương pháp giảng dạy, các hoạt động giảng dạy tích cực theo đường hướng mới, lấy người học làm trung tâm cũng được đưa ra bàn luận sôi nổi. Đặc biệt, các bài báo và kết quả nghiên cứu đều được viết trình bày bằng Tiếng Anh, thể hiện tinh thần quốc tế hóa của các báo cáo viên.

Hội nghị là một hoạt động bổ ích khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Đào tạo Quốc Tế, nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh, đồng thời là một hoạt động chào mừng 60 năm thành lập trường Đại học Thủy Lợi (1959-2019).

Một số hình ảnh của hội nghị:

Cô Vũ Thị Thu Hương với chủ đề về các phương pháp giảng dạy kỹ năng Viết sử dụng Portfolio

Thầy Vũ Đình Hưng với chủ đề về giảng dạy từ vựng thông qua tin nhắn trên điện thoại thông minh

Cô Vũ Thị Ánh Phượng với chủ đề Cải thiện kỹ năng nói của sinh viên thông qua sử dụng hoạt động Jigsaw.

Cô Lê Thị Phương Lan với chủ đề về các khó khăn gặp phải khi giảng dạy với giáo trình Market Leader

Cô Tống Hưng Tâm (ĐH Tài Nguyên và Môi trường)

với chủ đề về các kỹ thuật phù hợp trong giảng dạy kỹ năng đọc

Các thầy cô thuyết trình tại tiểu ban Ngôn Ngữ Anh 1

Thực hiện: Ánh Phượng