MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỪ HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NHIỆM KỲ 2023-2028 VÀ HỘI NGHỊ CBVC - TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 TTĐTQT

Cùng với đó, xin chúc mừng "BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028":
- Đ/c Phạm Thị Linh Thùy
- Đ/c Hoàng Lê Hạnh
- Đ/c Nguyễn Hồng Thu
- Đ/c Vũ Đình Hưng


BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại nhiệm kỳ 2023-2028.