Học bổng khuyến học Lê Văn Kiểm và Gia đình

Học bổng "Lê Văn Kiểm và Gia đình" là quỹ học bổng của một cựu sinh viên thành đạt Trường Đại học Thủy Lợi và gia đình dành cho thế hệ sinh viên đang theo học tại trường Đại học Thủy lợi. Có hai loại học bổng: Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó và Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc. Mức học bổng 15.000.000đ/sinh viên.

Năm học 2015-2016 sinh viên Nguyễn Thu Hằng - Lớp 55CNK2 Chương trình tiên tiến đã vinh dự nhận được nhà trường trao Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó với thành tích học tập và rèn luyện như sau:

Họ tên SV

Lớp

Điểm năm học 2015 – 2016

Số tín chỉ môn học lần đầu đăng ký trong năm học 2015 – 2016

Điểm trung bình chung mở rộng

Điểm trung bình học tập

(thang điểm 4)

Điểm rèn luyện quy đổi

Kỳ 1

Kỳ 2

Nguyễn Thu Hằng

55CNK2

4,65

3,74

0,91

18

20

 

Học bổng "Lê Văn Kiểm và Gia đình" không những mang giá trị vật chất mà nó còn thể hiện ý nghĩa nhân văn cao cả, mong muốn chắp cánh cho ước mơ học vấn của mọi sinh viên hiếu học, tạo cho quốc gia những hiền tài tương lai để kiến thiết nên đất nước, điều đó quan trọng hơn mọi giá trị tiền bạc.