Chương trình trao đổi sinh viên của Đại học SeAMK, Phần Lan 2018-2019

 1. Lĩnh vực đào tạo:
 • From Field to Fork
 • Gateway to Cultural Management Studies (spring semester only)
 • Gateway to International Business
 • Gateway to Library and Information Studies (spring semester only)
 • Professional Studies at School of Technology
 • Professional Studies in Nursing
 • Professional Studies in Physiotherapy
 • Professional Studies in Social Work
 • Professional Studies in Applied Gerontology *NEW*
 • Master-level Exchange Programme in International Business *NEW*
 1. Thời gian học: 3/9/2018 đến giữa 12/2018
 2. Hạn nộp hồ sơ:
 • Hạn nộp hồ sơ tại P109 – B1 – trường ĐHTL : trước ngày 06/04/2018
 • Hạn nộp hồ sơ tới Đại học SeAMK, Phần Lan:  trước ngày 15/04/2018

Chi tiết xem đường link: https://www.seamk.fi/en/study-with-us/exchange-programmes/