Thông báo về Học bổng tham dự Khóa học hè tại Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản năm 2019

Trường Đại học Công nghệ Nagaoka (NUT) hiện nay đang cung cấp học bổng cho các sinh viên quốc tế đăng ký chương trình “Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE)” năm 2019.

Chương trình này cung cấp cơ hội cho các em sinh viên tham gia vào các chủ đề nghiên cứu được thiết lập bởi các phòng thí nghiệm của NUT cũng như tham gia các hoạt động trao đổi văn hóa.

Một số thông tin cơ bản:

- Ứng viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Đang là sinh viên năm thứ 3 (với chương trình đào tạo 4 năm) hoặc sinh viên năm thứ 4 (với chương trình đào tạo 5 năm) tại thời điểm nộp hồ sơ và có kế hoạch tốt nghiệp trước ngày 31/03/2021

2. Mong muốn tham gia chương thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại NUT trong tương lai

3. Có một trong những chứng chỉ Tiếng Anh như sau: TOEFL iBT (ít nhất 61 điểm), TOELF CBT (ít nhất 173 điểm), TOEFL PBT (ít nhất 500 điểm), TOEIC (ít nhất 550 điểm), IELTS (ít nhất 5 điểm), Cambridge English (ít nhất 155 điểm)

- Số lượng học bổng: 20 suất

- Thời gian diễn ra chương trình: 19/8/2019-30/8/2019

- Thời hạn đăng ký: 05/04/2019

Thông tin chi tiết xem link: http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html               

Theo:Tlu.edu.vn