Đại học Công nghệ KMUTT, Thái lan thông báo về chương trình trao đổi sinh viên kỳ I năm học 2018-2019

Đại học Công nghệ KMUTT, Thái lan có thông báo về chương trình trao đổi sinh viên kỳ I năm học 2018-2019.

Sinh viên có nguyện vọng làm đơn ghi rõ điểm GPA từ đầu khóa học đến thời điểm hiện tại và trình độ tiếng Anh.

Hạn nộp đơn đăng ký tại P109B1: trước ngày 15/5/2018

Hạn nộp sang ĐH KMUTT: trước 10/6/2018.

Chi tiết xin mời xem link đính kèm: http://global.kmutt.ac.th/academics/exchange-programs/inbound-exchange-student